นโยบายคุกกี้

นโยบายคุกกี้

การใช้คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้ คือข้อมูลที่ https://mystar.co.th/v8/ ส่งไปยัง Browser ของผู้ใช้บริการและเมื่อมีการติดต่างคุกกี้ลงไปในระบบ ของผู้ใช้แล้ว จะทำให้เว็บไซต์ https://mystar.co.th/v8/ สามารถบันทึกข้อมูลของผู้ใช้ไว้จนกว่าผู้ใช้จะออกจาก Browser หรือทำการลบคุกกี้ หรือไม่อนุญาตให้คุกกี้ทำงานก่อน

 

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

คุกกี้ คือข้อมูลที่ https://mystar.co.th/v8/ อาจจะทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า ทางนำเพื่อความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการให้บริการจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

ในกรณีที่มีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือติชมเกี่ยวกับนโยบายสิทธิส่วนบุคคล หรือนโยบายความเป็นส่วนตัว https://mystar.co.th/v8/ ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงบริการ สามารถ ติดต่อทางด้านล่างนี้

 

โทรศัพท์: 0-21054418

อีเมล : mystarnetwork.mkt@gmail.com