สินเชื่อส่วนบุคคลเติมดี

โดย So Smart Tech
0
(2)
2 2067
฿1

0.00
มีสินค้า 996 ชิ้น
11 ชิ้น
G2G191A1YL9

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

1.บุคคลทั่วไป ผู้มีรายได้ประจำ

 • สัญชาติไทย และต้องเป็นสมาชิกใน Mystar
 • รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท/เดือน อายุงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • อายุระหว่าง 20 – 65 ปี

2.ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สัญชาติไทย และต้องเป็นสมาชิกใน Mystar
 • รายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท/เดือน ประกอบธุรกิจไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • อายุระหว่าง 20 – 65 

อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 1. ดอกเบี้ย
 2. ค่าปรับชำระหนี้ล่าช้า
 3. ค่าติดตามทวงถาม
 4. ค่าหนังสือทวงถามในกรณีผิดนัดชำระ
 5. ค่าใช้จ่ายการลงพื้นที่ติดตาม

เมื่อกรอกขอสินเชื่อเรียบร้อยแล้วรบกวนเพิ่มเพื่อนไลน์แอด @mccash

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า
ที่ตั้งร้าน Thailand

ไม่พบความคิดเห็นสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ เป็นคนแรกที่แสดงความเห็น!